LAB-NET.pl - wywoływanie zdjęć cyfrowych przez internet Sesje fotograficzne Fotograf Słupsk - Marian Brzeziński
Fotoksiążka, fotoalbmum Poligrafia - druk cyfrowy
Fotoksiążki, fotoalbmumy
LAB-NET - odbitki przez internet Cennik na odbitki i wydruki cyfrowe Odbitki, wywoływanie przez internet Fotograf Słupsk - Marian Brzeziński Profil ICC Promocje


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Regulamin określa warunki korzystania z usług internetowych przez użytkowników.


§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Usługi fotograficzne dostępne w serwisie www.lab-net.pl realizowane są przez internetowe laboratorium usług fotograficznych LAB-NET z siedzibą w Słupsku ul. Mostnika 3.
 2. Usługi fotograficzne polegają na wykonaniu odbitek na papierze fotograficznym KODAK PROFESSIONAL ENDURA z plików cyfrowych przesłanych internetem za pomocą darmowego programu do wysyłki zdjęć LAB-NET.
 3. Usługi fotograficzne mają odpłatny charakter i wykonywane są przez LAB-NET w momencie opłacenia zlecenia przez klienta (gotówka, przelew na wybrane konto w mBANK lub INTERLIGO). Aktualny cennik usług umieszczony jest na stronie programu LAB-NET.
 4. Użytkownikiem internetowego laboratorium usług fotograficznych (dalej Użytkownik Serwisu) jest osoba fizyczna, która skończyła 18-sty rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i skorzystała z darmowego programu do wysyłki zdjęć LAB-NET w celu zlecenia wykonania usług fotograficznych.

§ 2
Postanowienia szczegółowe

 1. Laboratorium LAB-NET zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług fotograficznych w przypadku przesłania zdjęć zawierających treści zabronione przez prawo. W przypadku otrzymania tego rodzaju zdjęć LAB-NET niezwłocznie zawiadomi organy ścigania.
 2. Laboratorium LAB-NET nie gwarantuje i nie bierze odpowiedzialności za ujawnienie lub przejęcie przesyłanych zdjęć, do którego doszło po wysłaniu ich przez Użytkownika Serwisu, a przed odebraniem ich przez Laboratorium LAB-NET.
 3. Użytkownik ma prawo w ciągu 3 godzin od momentu złożenia zlecenia odstąpić od umowy za pomocą poczty elektronicznej na adres foto@lab-net.pl.
 4. Złożenie zlecenia poprzez program LAB-NET oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wykonania usługi i realizacji zamówienia oraz na akceptację regulaminu świadczenia usług internetowych.

§ 3
Realizacja zleceń

 1. Użytkownik Serwisu odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do naświetlenia przez minilab cyfrowy AGFA d-lab 2 PLUS. Jakość zdjęć jest ściśle związane z parametrami pliku.
 2. Laboratorium LAB-NET nie ingeruje w przysłane pliki cyfrowe. Prawidłowe przygotowanie zdjęcia w formacie cyfrowym jest obowiązkiem Użytkownika Serwisu.
 3. Pliki cyfrowe przesłane do LAB-NET powinny być przygotowane w odpowiednich proporcjach boków dla danego formatu zdjęcia(syndrom "obciętych głów"). Szczegółowe informacje prosimy szukać w dziale KADROWANIE ZDJĘĆ.
 4. Zlecenie zostanie wykonane w ciągu 24 godz. od chwili zaksięgowania wpłaty na konto LAB-NET.
 5. Zlecenia złożone przez Użytkowników Serwisu nie opłacone w terminie 7 dni od dnia złożenia zlecenia zostaną automatycznie skasowane.
 6. Zamówione odbitki zostaną wysłane na adres podany przez zlecającego w czasie rejestracji przez Pocztę Polską jako paczka priorytetowa. Tylko ta usługa Poczty Polskiej powinna gwarantować odbiór paczki następnego dnia.
 7. Zlecający wykonanie zdjęć przez program LAB-NET powinien dysponować sprzętem komputerowym o następujących parametrach technicznych:
 • przeglądarka internetowa MS Internet Explorer od wersji 5.0 albo Netscape Navigator od wersji 4.51
 • rozdzielczość minimum 800x600, zalecana 1024x768 lub większa
 • odblokowane porty serwerów 21 FTP i 80 WWW
 • prawidłowo skalibrowany monitor - jeśli Państwa monitor nie będzie skalibrowany prawidłowo to kolorystyka plików cyfrowych na Państwa monitorze będzie się różniła od zdjęć przysłanych pocztą

§ 4
Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie jakości zdjęć można składać pocztą elektroniczną na adres foto@lab-net.pl w czasie 3 dni od odebrania przesyłki. Laboratorium LAB-NET zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w czasie nie dłuższym niż 3 dni i powiadomić reklamującego o wyniku reklamacji.
 2. Reklamacje w zakresie transportu paczek prosimy składać na Poczcie Polskiej. Jeżeli opakowanie przesyłki jest uszkodzone lub zniszczone należy w miejscu odbioru przesyłki sporządzić protokół szkody i odmówić przyjęcie przesyłki. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń oznacza brak podstaw do reklamacji.
 3. Laboratorium LAB-NET nie uwzględnia reklamacji z tytuły odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika spowodowane zagrożeniami w sieci np. włamaniami do sieci, przejęcia haseł przez osoby trzecie, wirusy itp.


Foto Słupsk 2005 - zdjęcia i cyfrowe odbitki przez internet, wywoływanie zdjęć, najtańsze zdjęcia i odbitki cyfrowe
AGFA d-lab 2 PLUS 400 DPI - gwarancja najwyższej jakoœci na odbitki i zdjęcia cyfrowe, fotograf Marian Brzeziński

kontakt     odbitki cyfrowe - cennik     kadrowanie zdjęć     program
zdjęcia śłubne     chrzciny, komunie     fotografia profesionalna